Incheckning – Min erfarenhet av att hantera konflikter


Innan vi börjar med den teoretiska delen av kursen vill vi gärna veta hur din egen erfarenhet av konflikthantering ser ut. Besvara frågorna nedan. Kom ihåg att dina svar är anonyma.


error: Content is protected !!