Agenda 19/1

Första tillfället kommer att vara en introduktionsträff.


Du behöver inte förbereda något inför den första träffen.

Här ska vi enbart lära känna varandra så var beredd på att dela med dig – både av din person – och av dina erfarenheter!

Till sist kommer vi även att förbereda för kommande träffar genom att tilldela varje person i gruppen en träff där man får ta med sig en personlig utmaning som man har som chef.

Vad ska utmaningen handla om?

Det står dig helt fritt att välja ämne! Det kan handlar om konflikthantering, eller hur man bygger ett högpresterande team, eller hur man knyter an till den där medarbetaren som är lite svår. En utmaning kan självklart också vara positivt formulerad. Kanske vill man veta hur man formulerar en vision som hela teamet går igång på, eller hur man håller sig sund som chef. Huvudsaken är att temat ska vara relaterat till ditt jobb och rollen som chef.

error: Content is protected !!