Agenda resterande träffar

Vad händer resterande träffar?

Kommande 6 träffar kommer att vara lite annorlunda jämfört med första träffen. Upplägget är dock enkelt!

Som redan beskrivits, får varje person i uppgift att ta med sig en utmaning som man vill få tips, råd och nya infallsvinklar kring. Det är upp till gruppens deltagare att stå för insikter och dela erfarenheter med varandra. All sker i ett strukturerat upplägg.

1) Ankomst,Mingel & fika

Vi börjar alltid med att mingla och samtala med varandra över lite fika!

2) Check-in

Vi kör gemensamt en snabb check-in. En efter en får alla gruppmedlemmar svara på frågor såsom: 

Hur är läget idag? Finns det något som har din uppmärksamhet lite extra?

3) Sammanfattning från förra träffen

Vi går gemensamt igenom vad som diskuterades förra gången. Vad tog ni med er? Har personens som hade förra träffens utmaning och lösningarna vi hittade på dem, kunnat hjälpa även er andra i gruppen?

4) Beskriv utmaningen

Personen som har dagens utmaning tar plats på för att under ungefär 10 minuter beskriva sin utmaning för de andra deltagarna.

Har du ett problem som är svårt att sammanfatta i en mening? Inga problem! Det här forumet är perfekt för precis sådana lite mer kniviga utmaningar. Huvudsaken är att du har en grov idé kring vad din utmaning består i. Sedan är det upp till deltagarna, och mig som kursledare, att hjälpa dig formulera och sammanfatta utmaningen.

5) Diskutera utmaningen

Efter en diskussion skriver vi upp utmaningen och nu får de andra deltagarna i uppgift att hitta lösningar på utmaningen som skildrats.
Som kursledare kommer jag att fokusera på att moderera och sammanfatta det ni säger.

6) Avslutningsvis

De viktigaste punkterna skrivs upp och sedan får personen som valt utmaningen i uppgift att välja tre saker som den omedelbart kommer att göra efter träffens slut.

error: Content is protected !!