Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This topic is currently closed

Hej och välkommen till RECONCILE BAS

Konflikthantering är det kanske mest utmanande området som chef. Men det är samtidigt också den fas där vi lär oss mest och får möjlighet att bygga upp en sann samarbetsanda.
I det här programmet – RECONCILE BAS – kommer du att få förståelse och konkreta verktyg för att kunna bygga upp en sund konfliktkultur.
Programmet kan sedan utökas med RECONCILE+ där du får möjlighet att lära dig mer kring hur man kan medla och lösa mer utmanande konfliktsituationer.


Den som kan välja sina strider kommer att i slutänden stå som segrare.

Sun Tzu

Markera den här delen som slutförd och klicka dig vidare till nästa sektion “Introduktion – RECONCILE BAS” i listan nedan – för att läsa mer om hur programmet fungerar och är uppdelat!